Velkommen til Fondsforvaltning AS

Fondsforvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap og tilbyr aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, samt rådgivning innenfor porteføljestyring og risikostyring. Totalt forvaltes 10 mrd. kroner i fond og gjennom aktiv forvaltning.

Verdipapirfondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS har alle vist en svært konkurransedyktig langsiktig avkastning.


De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.
Les mer... 

Karenslyst Allè 2, 2. etg. Pb. 295 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 23 00 12 50 - Fax: 23 00 12 51
post@fondsforvaltning.no


Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no