Velkommen til Fondsforvaltning AS

Fondsforvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap og tilbyr aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, samt rådgivning innenfor porteføljestyring og risikostyring. Totalt forvaltes 12 mrd. kroner i fond og gjennom aktiv forvaltning.

Verdipapirfondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS har alle vist en svært konkurransedyktig langsiktig avkastning.


De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.
Les mer... 


 Offentliggjøring av fondsfusjon - PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi

Offentliggjøring av vedtektsendringer i PLUSS Pensjon

 


Snarøyveien 36, Pb. 1043 Forneburingen, 1307 Fornebu
Tlf: 23 00 12 50 - Fax: 23 00 12 51
post@fondsforvaltning.no


Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no