Velkommen til Fondsforvaltning AS

Fondsforvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap og tilbyr aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, samt rådgivning innenfor porteføljestyring og risikostyring. Totalt forvaltes 10,5 mrd. kroner i fond og gjennom aktiv forvaltning.

Verdipapirfondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS har alle vist en svært konkurransedyktig langsiktig avkastning.


De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.
Les mer... 

Vedtektsendring i fondene PLUSS Aksje, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk


Det er fremdeles uklart når Storbritannia går ut av EU, og om Storbritannia og EU blir enige om en overgangsordning som vil regulere Storbritannias uttreden.  Les mer...

 Karenslyst Allè 2, 2. etg. Pb. 295 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 23 00 12 50 - Fax: 23 00 12 51
post@fondsforvaltning.no


Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no