Velkommen til Fondsforvaltning AS

Fondsforvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap og tilbyr aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, samt rådgivning innenfor porteføljestyring og risikostyring. Totalt forvaltes 7,5 mrd. kroner i fond og gjennom aktiv forvaltning.

Verdipapirfondene som forvaltes av Fondsforvaltning AS har alle vist en svært konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Alle våre aksjefond gir god meravkastning utover sine referanseindekser. Les mer... 

Fondsforvaltning AS har for tiden følgende ledige stillinger. Les mer...


Karenslyst Allè 2, 2. etg. Pb. 295 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 23 00 12 50 - Fax: 23 00 12 51
post@fondsforvaltning.no


Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo