Vedtektsendringer

Vedtektsendring i fondene PLUSS Aksje, PLUSS Europa Aksje, PLUSS Utland Aksje og PLUSS Utland Etisk

Det er fremdeles uklart om Storbritannia og EU blir enige om en overgangsordning som vil regulere Storbritannias uttreden av EU 29. mars 2019, eventuelt på et senere tidspunkt.

Finanstilsynet har anbefalt og forhåndsgodkjent endringer for verdipapirfond som i sine vedtekter har børs og andre regulerte markeder i Storbritannia som en del av sitt investeringsunivers. Endringen gjelder vedtektenes «3.3 Krav til likviditet».

Endringen gjelder fondene:

PLUSS Europa Aksje

PLUSS Aksje

PLUSS Utland Aksje

PLUSS Utland Etisk

For disse fondene vil det i vedtektenes punkt 3.3 legges til følgende setning:

«Kravene til likviditet i punktene 1, 2 og 3 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS-stat eller et land utenfor EØS-området.»

Dette sikrer at fondenes plasseringer ikke kommer i brudd med vedtektene, uansett hvilken status Storbritannia vil komme til å få fremover.

 


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no