Kostnader

Fond
Plassering/risiko
Forv.hon.
i %
Tegnings-
gebyr i %
Innløsnings
gebyr i %
Minimums-
tegning

PLUSS Kort Likviditet
Korte norske
rentebærende
plasseringer


0,4%


0,0%


0,0%


NOK 100.000


PLUSS Kort Likviditet II
Korte norske
rentebærende
plasseringer

0,15%

0,0%

0,0%

NOK 50 mill


PLUSS Likviditet
Korte norske
rentebærende
plasseringer

0,3%

0,0%

0,0%

NOK 5 mill


PLUSS Rente
Korte og mellom-
lange norske rente-
bærende plasseringer

0,5%

0,0%

0,0%

NOK 100.000


PLUSS Pensjon
Korte, mellomlange
og lange norske rente-
bærende plasseringer

0,5%

0,0%

0,0%

NOK 100.000

PLUSS Obligasjon Korte, mellomlange
og lange norske rente-
bærende plasseringer

0,25%

0,0%

0,0%

NOK 10 mill


PLUSS Aksje
Min. 80% norske
aksjer. Høy risiko

1,2%

0,5%

0,5%

NOK 50.000


PLUSS Markedsverdi
Norske aksjer.
Høy risiko

0,9%

0,5%

0,5%

NOK 50.000


PLUSS Indeks
Norske aksjer.
Høy risiko

0,7%

0,5%

0,5%

NOK 50.000

PLUSS Europa Aksje Europeiske aksjer.
Høy risiko

1,2%

1,0%

1,0%

NOK 50.000


PLUSS Utland Etisk
Internasjonale aksjer.
Høy risiko

1,2%

1,0%

1,0%

NOK 50.000


PLUSS Utland Aksje
Internasjonale aksjer.
Høy risiko

1,2%

1,0%

1,0%

NOK 50.000


PLUSS USA Aksje
Amerikanske aksjer.
Høy risiko


0,7%


 0,5%

 
0,5%
 
NOK 3 mill
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no