Personvernerklæring - Fondsforvaltning AS

Personvernregler

Formålet med personvernreglene er å beskytte enkeltpersoners integritet når det dreier seg om behandling av personopplysninger. Her får du en oversikt over hvordan Fondsforvaltning behandler dine personopplysninger.
Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for Fondsforvaltning. Alle ansatte har taushetsplikt om det vi får kjennskap til om kundenes forhold med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift eller vi har mottatt skriftlig samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. For å beskytte kunden har vi opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med Fondsforvaltnings behandling av personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves personopplysninger for å overholde lover eller avtaler med myndighetene, verdipapirregistre og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av Fondsforvaltning.

Hvilke personopplysninger behandles av Fondsforvaltning?

Fondsforvaltning registrerer personopplysninger som selskapet har et rimelig krav på å behandle, for eksempel:

Kundens navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.

Kundekorrespondanse for dokumentasjons- og kvalitetskontroll samt telefonsamtaler ved utførelse av investeringstjenester.

Fondsforvaltning vil også registrere informasjon om verger, begunstigede og andre personer med rettigheter til å disponere konti, eller personer som har legitimert andre kunder.

Andre personopplysninger som Fondsforvaltning behandler er for eksempel informasjon om potensielle kunder.

Personopplysninger innhenter vi som regel direkte fra kunde. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre. Som eksempel innhenter vi adresse og navneopplysninger fra bedriftssøketjenester. Hvis kunde ønsker investeringstjenester kan vi innhente kredittvurdering for å kontrollere at kunden har akseptabel kredittverdighet.

Hvordan behandles personopplysninger?

Fondsforvaltning behandler personopplysninger ved å samle inn, lagre og strukturere informasjon.

Ved utsendelse av informasjon om Fondsforvaltnings produkter har selskapet et system hvor kunder kan velge å si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å motta informasjon som Fondsforvaltning etter gjeldende regelverk er forpliktet til å gi.

Kundeopplysningene oppbevares i database og er sikret mot uautorisert tilgang, endring og spredning.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

Hvis lovgivningen tillater det, og Fondsforvaltnings taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan personopplysninger bli overført til eksterne partnere med formål som er angitt for databehandling. Eksterne partnere kan være finansinstitusjoner, verdipapirregister, adresserings- og distribusjonsenheter, så vel som Fondsforvaltnings underleverandører.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av Fondsforvaltnings produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg for å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om Fondsforvaltnings behandling av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og underskrevet forespørsel om dette til Fondsforvaltning. Kunden kan be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne typen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be om at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la Fondsforvaltning behandle personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke Fondsforvaltning være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet. Fondsforvaltning kan også være rettslig forpliktet til å fortsatt registrere enkelte personopplysninger, for eksempel til rapportering til skattemyndighetene.

I Fondsforvaltning er styret ansvarlig for behandlingen av personopplysninger og sikrer at informasjonen blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk. Adm.dir. har det daglige ansvaret.Personvernerklæring - fondsforvaltning.no

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn fra brukerne av nettsiden vår, og hva vi benytter dem til.

Hos Fondsforvaltning AS har vi som mål å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet. På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Denne informasjonen benytter vi til å optimalisere innholdet på nettsiden vår og se på bruksmønster. For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler, også kjent som cookies, som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonskapsler

Fondsforvaltning benytter seg av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår, fondsforvaltning.no, samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.

Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse neste gang du besøker nettsiden. Dette er loggfiler som lagres på våre servere, som f.eks. IP-adresser, nettlesere, operativsystemer, bruk/navigasjon etc.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

Nettsidens eier og kontaktopplysninger

Fondsforvaltning AS
Karenslyst Allé 2
0278 Oslo
Tlf: 23 00 12 50
E-post: post@fondsforvaltning.no
Org. nr: NO 963 173 873

På våre nettsider benytter vi følgende informasjonskapsler til oppgitte formål:

Kilde: Google Analytics
Formål: Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter og videre for å forbedre nettsiden. Cookiene samler kun informasjon som er anonym, derav antall besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra og hvilke sider de besøker.
Informasjonskapsler: _utma, _utmb, _utmc, _utmz. Les mer om de ulike og deres funksjon hos Google.

Kilde: Fondsforvaltning / Wondercode
Formål: Cookien benyttes til å identifisere brukersesjoner på serveren.
Informasjonskapsler: ASP.NET_SessionID, .ASPXAUTH.

Kontaktskjema

Når du benytter vårt kontaktskjema ber vi om at du fyller ut navn, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen lagres i vårt mailsystem. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

Nettsidestatistikk

For å optimalisere og videreutvikle nettsiden vår samler vi inn nødvendig informasjon om ditt besøk på fondsforvaltning.no. Dette innebærer blant annet informasjon om hvilken nettleser du bruker, samt operativsystem, skjermstørrelse, enhet og besøkets varighet. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret der i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen benyttes kun for intern gjennomgang i forbindelse med optimalisering av nettstedet, og den deles ikke med utenforstående.

Ethvert besøk på våre nettsider vil også loggføres på våre servere og vil inneholde informasjon om IP-adresse, nettlesere, operativsystemer, bruk/navigasjon etc. Disse opplysningene benytter vi for feilsøking og utbedring ved eventuelle avvik og deles ikke videre med noen tredjeparter. Loggfilene vil slettes etter 1 år.

E-postkommunikasjon

All e-post som sendes til post@fondsforvaltning.no og våre øvrige e-poster, lagres i vårt mailsystem. Korrespondansene ligger lagret så lenge det er en hensikt knyttet til kundeforholdet vårt. All e-post informasjon håndteres kun internt hos Fondsforvaltning, og deles ikke med noen tredjeparter.

Ansvarlig databehandler

Det er til enhver tid Adm.dir. i Fondsforvaltning AS som har ansvaret for behandling av personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, samt for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom personopplysningene blir behandlet i strid med reglene.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på post@fondsforvaltning.no eller ringe 23 00 12 50.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no