Kjøpe og selge fond

Du kan velge om du vil kjøpe og selge fond med Bank-ID eller ved pdf-skjema.


KJØP OG SALG MED
KJØP OG SALG MED

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med verdipapirfondets prospekt og vedtekter. Disse
dokumentene finner du her: Fondene.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no