God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 31.01.18 ser slik ut:

 Fond  Avkastning

siden oppstart
 Ref. indeks

siden oppstart
 Oppstarts-

tidspunkt
PLUSS Aksje 663,70 % 457,65 %* Des - 96
PLUSS Indeks 908,94 % 763,13 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 445,50 % 307,02 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 185,07 % 151,61 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 504,16 % 513,30 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 89,46 % 130,92 %**** Des - 06
* OSEFX

** OBX

*** MSCI Europe

**** MSCI WorldHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.

avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved

tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no Webdesign og CMS: InCreo