God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 30.06.21 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 838,80 % 706,54 %* Des - 96
PLUSS Indeks 1220,55 % 1061,00 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 597,35 % 488,68 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 237,16 % 230,46 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 849,77 % 891,93 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 201,24 % 273,47%**** Des - 06
PLUSS USA Aksje 48,33 %  39,99 % ***** Okt - 19 
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI World


***** MSCI USA      


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no