God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 30.11.18 ser slik ut:

 Fond  Avkastningsiden oppstart
 Ref. indekssiden oppstart
 Oppstarts-tidspunkt
PLUSS Aksje 732,13 % 493,82 %* Des - 96
PLUSS Indeks 973,71 % 824,39 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 496,27 % 333,42 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 157,72 % 138,01 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 523,42 % 542,94 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 96,66 % 142,08%**** Des - 06
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI World
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no Webdesign og CMS: InCreo