God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 31.10.19 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 705,55 % 528,66 %* Des - 96
PLUSS Indeks 1008,97 % 863,49 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 497,35 % 358,85 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 192,48 % 185,60 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 618,80 % 667,93 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 127,02 % 189,14%**** Des - 06
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI World
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no