God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 31.03.18 ser slik ut:

 Fond  Avkastning

siden oppstart
 Ref. indeks

siden oppstart
 Oppstarts-

tidspunkt
PLUSS Aksje 651,38 % 449,76 %* Des - 96
PLUSS Indeks 904,68 % 760,37 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 441,23 % 301,26 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 167,69 % 137,00 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 464,17 % 477,23 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 76,89 % 117,34 %**** Des - 06
* OSEFX

** OBX

*** MSCI Europe

**** MSCI WorldHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.

avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved

tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no Webdesign og CMS: InCreo