God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 31.10.20 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 595,73 % 482,84 %* Des - 96
PLUSS Indeks 846,94 % 727,99 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 409,11 % 325,41 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 169,39 % 167,30 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 696,16 % 726,95 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 159,58 % 211,36%**** Des - 06
PLUSS USA Aksje 28,68 %  16,58 % ***** Okt - 19 
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI World


***** MSCI USA      


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no