Fondsfusjon

Offentliggjøring av gjennomført fondsfusjon

Andelseierne i fondene PLUSS Indeks og PLUSS Markedsverdi har i eget andelseiermøte samtykket til fusjonen.

Fusjonen ble gjennomført den 20. desember 2021.

PLUSS Indeks (overdragende) har etter fusjonen opphørt og verdiene er overført til PLUSS Markedsverdi (overtagende).


Fondenes revisor, Deloitte, har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til vpfl § 5-6.

REVISORBEKREFTELSE

Fondsfusjon

Gjeldende fra dato: 20. desember 2021
NAV PLUSS Indeks (NO0010606098): 13.756,68
NAV PLUSS Markedsverdi (NO0010606080): 13.113,83
Bytteforhold: 1,049020767

Andelseiere som ønsker mer informasjon om fusjonen kan kontakte Fondsforvaltning på telefon 23 00 12 50 eller e-post post@fondsforvaltning.no.

Prospekt PLUSS Markedsverdi

 


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no