Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 20.01.2022 Avkastning siden i går Avkastning januar Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 998,81 0,00 % 0,06 % 0,06 %
PLUSS Kort Likviditet II 1003,98 0,00 % 0,09 % 0,09 %
PLUSS Likviditet 996,74 0,00 % 0,11 % 0,11 %
PLUSS Rente 1047,85 0,00 % 0,15 % 0,15 %
PLUSS Pensjon 953,89 0,03 % -0,03 % -0,03 %
PLUSS Obligasjon 1020,63 0,00 % 0,19 % 0,19 %
PLUSS Aksje 9868,61 -0,32 % -0,33 % -0,33 %
PLUSS Markedsverdi 13715,02 -0,09 % 1,10 % 1,10 %
PLUSS Europa Aksje 3526,48 0,40 % 0,33 % 0,33 %
PLUSS Utland Aksje 9972,76 -0,59 % -4,99 % -4,99 %
PLUSS Utland Etisk 3138,35 -0,62 % -6,23 % -6,23 %
PLUSS USA Aksje 1600,36 -0,71 % -6,99 % -6,99 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no