Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 30.11.2020 Avkastning siden i går Avkastning november Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1008,34 0,01 % 0,09 % 1,05 %
PLUSS Kort Likviditet II 1015,09 0,01 % 0,10 % 1,28 %
PLUSS Likviditet 1007,31 0,01 % 0,13 % 1,34 %
PLUSS Rente 1063,60 0,01 % 0,23 % 1,36 %
PLUSS Pensjon 984,22 0,01 % 0,16 % 3,10 %
PLUSS Obligasjon 1032,78 0,01 % 0,23 % 1,61 %
PLUSS Aksje 7747,79 -1,66 % 11,36 % -6,77 %
PLUSS Indeks 10950,58 -1,91 % 15,64 % -3,37 %
PLUSS Markedsverdi 10752,33 -1,72 % 13,42 % -6,21 %
PLUSS Europa Aksje 2987,27 -0,74 % 10,89 % 1,26 %
PLUSS Utland Aksje 8249,87 -1,07 % 3,62 % 11,92 %
PLUSS Utland Etisk 2653,59 -0,76 % 2,28 % 13,89 %
PLUSS USA Aksje 1309,60 -0,80 % 1,77 % 23,56 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no