Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 20.02.2020 Avkastning siden i går Avkastning februar Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1000,74 0,01 % 0,10 % 0,29 %
PLUSS Kort Likviditet II 1005,67 0,01 % 0,11 % 0,34 %
PLUSS Likviditet 997,74 0,01 % 0,12 % 0,38 %
PLUSS Rente 1054,81 0,01 % 0,13 % 0,52 %
PLUSS Pensjon 962,30 0,03 % 0,03 % 0,80 %
PLUSS Obligasjon 1021,82 0,01 % 0,14 % 0,53 %
PLUSS Aksje 8288,99 1,05 % 2,47 % -0,26 %
PLUSS Indeks 11378,91 0,65 % 3,05 % 0,41 %
PLUSS Markedsverdi 11422,68 1,09 % 2,47 % -0,36 %
PLUSS Europa Aksje 3042,30 -0,50 % 3,33 % 3,13 %
PLUSS Utland Aksje 7993,79 -0,24 % 5,36 % 8,44 %
PLUSS Utland Etisk 2546,00 -0,22 % 5,89 % 9,27 %
PLUSS USA Aksje 1201,55 -0,20 % 6,70 % 13,36 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no