Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 23.09.2021 Avkastning siden i går Avkastning september Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1003,47 0,00 % 0,04 % 0,53 %
PLUSS Kort Likviditet II 1010,25 0,00 % 0,04 % 0,59 %
PLUSS Likviditet 1003,65 0,00 % 0,05 % 0,72 %
PLUSS Rente 1057,73 0,00 % 0,05 % 0,82 %
PLUSS Pensjon 972,38 -0,01 % -0,07 % 0,28 %
PLUSS Obligasjon 1032,69 0,00 % 0,07 % 0,99 %
PLUSS Aksje 9603,50 1,38 % 0,04 % 19,19 %
PLUSS Indeks 13623,37 1,37 % 2,20 % 18,81 %
PLUSS Markedsverdi 13328,23 1,36 % 0,49 % 19,05 %
PLUSS Europa Aksje 3424,49 0,85 % -1,72 % 11,58 %
PLUSS Utland Aksje 9817,28 1,04 % -1,50 % 17,81 %
PLUSS Utland Etisk 3139,61 1,04 % -1,74 % 17,37 %
PLUSS USA Aksje 1566,37 1,01 % -1,89 % 19,69 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no