Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 02.07.2020 Avkastning siden i går Avkastning juli Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1004,99 0,00 % 0,01 % 0,72 %
PLUSS Kort Likviditet II 1011,12 0,00 % 0,01 % 0,88 %
PLUSS Likviditet 1002,36 0,00 % 0,02 % 0,84 %
PLUSS Rente 1056,33 -0,01 % 0,02 % 0,67 %
PLUSS Pensjon 978,14 0,00 % -0,01 % 2,46 %
PLUSS Obligasjon 1025,20 -0,01 % 0,02 % 0,87 %
PLUSS Aksje 6925,97 -0,12 % 0,44 % -16,66 %
PLUSS Indeks 9720,76 0,48 % 1,46 % -14,22 %
PLUSS Markedsverdi 9440,71 0,03 % 0,91 % -17,65 %
PLUSS Europa Aksje 2771,45 1,13 % 0,24 % -6,06 %
PLUSS Utland Aksje 7613,96 -0,65 % -1,35 % 3,29 %
PLUSS Utland Etisk 2466,75 -0,74 % -1,37 % 5,87 %
PLUSS USA Aksje 1195,76 -1,06 % -1,38 % 12,82 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no