Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 18.09.2019 Avkastning siden i går Avkastning september Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1009,31 0,00 % 0,08 % 1,20 %
PLUSS Likviditet 1008,60 0,01 % 0,09 % 1,57 %
PLUSS Likviditet II 1015,85 0,00 % 0,09 % 1,37 %
PLUSS Rente 1066,28 0,01 % 0,08 % 1,99 %
PLUSS Pensjon 967,99 0,02 % -0,08 % 1,74 %
PLUSS Obligasjon 1034,20 0,01 % 0,09 % 2,20 %
PLUSS Aksje 8048,96 0,30 % 3,02 % 7,12 %
PLUSS Indeks 11140,49 0,92 % 4,78 % 11,10 %
PLUSS Markedsverdi 11051,60 0,56 % 3,22 % 9,23 %
PLUSS Europa Aksje 2802,70 -0,05 % 0,73 % 15,08 %
PLUSS Utland Aksje 6943,20 0,13 % 1,80 % 21,91 %
PLUSS Utland Etisk 2183,34 0,11 % 1,80 % 21,92 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no