Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 16.04.2021 Avkastning siden i går Avkastning april Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1000,85 0,00 % 0,03 % 0,26 %
PLUSS Kort Likviditet II 1007,38 0,00 % 0,03 % 0,30 %
PLUSS Likviditet 1000,31 0,00 % 0,04 % 0,38 %
PLUSS Rente 1054,23 0,00 % 0,04 % 0,48 %
PLUSS Pensjon 971,39 0,00 % 0,15 % 0,18 %
PLUSS Obligasjon 1028,07 0,00 % 0,04 % 0,54 %
PLUSS Aksje 9032,28 1,10 % 2,71 % 12,10 %
PLUSS Indeks 12789,19 1,26 % 1,98 % 11,53 %
PLUSS Markedsverdi 12578,45 1,19 % 2,26 % 12,36 %
PLUSS Europa Aksje 3222,74 0,77 % 2,06 % 5,00 %
PLUSS Utland Aksje 9029,52 0,03 % 3,57 % 8,35 %
PLUSS Utland Etisk 2862,93 0,09 % 3,91 % 7,03 %
PLUSS USA Aksje 1402,67 -0,07 % 4,63 % 7,18 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no