Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 27.01.2020 Avkastning siden i går Avkastning januar Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 999,47 0,01 % 0,17 % 0,17 %
PLUSS Kort Likviditet II 1004,27 0,02 % 0,20 % 0,20 %
PLUSS Likviditet 996,27 0,02 % 0,23 % 0,23 %
PLUSS Rente 1053,01 0,02 % 0,35 % 0,35 %
PLUSS Pensjon 961,02 0,09 % 0,67 % 0,67 %
PLUSS Obligasjon 1019,97 0,02 % 0,35 % 0,35 %
PLUSS Aksje 8164,67 -2,01 % -1,76 % -1,76 %
PLUSS Indeks 11155,30 -1,92 % -1,56 % -1,56 %
PLUSS Markedsverdi 11265,47 -2,03 % -1,73 % -1,73 %
PLUSS Europa Aksje 2949,65 -1,39 % -0,01 % -0,01 %
PLUSS Utland Aksje 7528,34 -0,77 % 2,13 % 2,13 %
PLUSS Utland Etisk 2382,27 -0,78 % 2,24 % 2,24 %
PLUSS USA Aksje 1111,97 -0,58 % 4,91 % 4,91 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no