Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 27.10.2021 Avkastning siden i går Avkastning oktober Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1003,97 0,00 % 0,04 % 0,58 %
PLUSS Kort Likviditet II 1010,83 0,00 % 0,05 % 0,64 %
PLUSS Likviditet 1004,21 0,00 % 0,05 % 0,77 %
PLUSS Rente 1058,07 0,00 % 0,03 % 0,85 %
PLUSS Pensjon 970,44 0,03 % -0,10 % 0,08 %
PLUSS Obligasjon 1033,34 0,00 % 0,05 % 1,05 %
PLUSS Aksje 10039,50 -0,70 % 4,67 % 24,60 %
PLUSS Indeks 14270,64 -0,42 % 3,95 % 24,45 %
PLUSS Markedsverdi 14043,49 -0,56 % 5,04 % 25,44 %
PLUSS Europa Aksje 3420,66 0,07 % 0,51 % 11,45 %
PLUSS Utland Aksje 9782,73 0,17 % 1,06 % 17,39 %
PLUSS Utland Etisk 3133,68 0,34 % 1,40 % 17,15 %
PLUSS USA Aksje 1573,52 0,39 % 1,75 % 20,24 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no