Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 29.07.2021 Avkastning siden i går Avkastning juli Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1002,47 0,00 % 0,04 % 0,43 %
PLUSS Kort Likviditet II 1009,14 0,00 % 0,04 % 0,48 %
PLUSS Likviditet 1002,17 0,00 % 0,05 % 0,57 %
PLUSS Rente 1055,78 0,00 % 0,05 % 0,63 %
PLUSS Pensjon 972,98 -0,02 % 0,19 % 0,35 %
PLUSS Obligasjon 1030,30 0,00 % 0,07 % 0,76 %
PLUSS Aksje 9583,60 0,20 % 2,08 % 18,94 %
PLUSS Indeks 13328,63 0,66 % 0,93 % 16,24 %
PLUSS Markedsverdi 13218,06 0,45 % 1,80 % 18,07 %
PLUSS Europa Aksje 3452,21 -0,25 % 2,39 % 12,48 %
PLUSS Utland Aksje 9885,86 -1,03 % 4,08 % 18,63 %
PLUSS Utland Etisk 3144,79 -1,01 % 4,44 % 17,57 %
PLUSS USA Aksje 1569,77 -1,14 % 5,83 % 19,95 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no