Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 17.06.2021 Avkastning siden i går Avkastning juni Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1001,88 0,00 % 0,03 % 0,37 %
PLUSS Kort Likviditet II 1008,51 0,00 % 0,03 % 0,41 %
PLUSS Likviditet 1001,45 0,00 % 0,03 % 0,50 %
PLUSS Rente 1055,21 0,00 % 0,02 % 0,58 %
PLUSS Pensjon 971,08 -0,08 % -0,06 % 0,15 %
PLUSS Obligasjon 1029,50 0,01 % 0,04 % 0,68 %
PLUSS Aksje 9460,50 0,14 % 2,87 % 17,41 %
PLUSS Indeks 13250,05 -0,79 % 1,60 % 15,55 %
PLUSS Markedsverdi 13123,96 -0,35 % 1,89 % 17,23 %
PLUSS Europa Aksje 3428,62 0,65 % 3,33 % 11,71 %
PLUSS Utland Aksje 9360,71 2,13 % 3,48 % 12,33 %
PLUSS Utland Etisk 2962,99 2,35 % 3,62 % 10,77 %
PLUSS USA Aksje 1455,58 2,83 % 3,70 % 11,23 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no