Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 07.12.2021 Avkastning siden i går Avkastning desember Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1004,47 0,00 % 0,01 % 0,63 %
PLUSS Kort Likviditet II 1011,44 0,00 % 0,02 % 0,70 %
PLUSS Likviditet 1004,50 0,00 % 0,01 % 0,80 %
PLUSS Rente 1057,99 0,00 % 0,01 % 0,84 %
PLUSS Pensjon 973,33 -0,02 % 0,08 % 0,38 %
PLUSS Obligasjon 1033,24 0,00 % 0,02 % 1,04 %
PLUSS Aksje 9920,79 2,46 % 2,06 % 23,12 %
PLUSS Indeks 14193,75 2,64 % 1,96 % 23,78 %
PLUSS Markedsverdi 13520,63 2,25 % 1,94 % 20,77 %
PLUSS Europa Aksje 3546,52 1,48 % 3,03 % 15,55 %
PLUSS Utland Aksje 10723,13 1,36 % 2,43 % 28,68 %
PLUSS Utland Etisk 3430,78 1,65 % 2,08 % 28,26 %
PLUSS USA Aksje 1754,74 1,38 % 2,02 % 34,09 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no