Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 21.08.2019 Avkastning siden i går Avkastning august Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1008,01 0,00 % 0,10 % 1,07 %
PLUSS Likviditet 1007,12 0,00 % 0,13 % 1,42 %
PLUSS Likviditet II 1014,45 0,00 % 0,12 % 1,23 %
PLUSS Rente 1064,49 0,00 % 0,18 % 1,81 %
PLUSS Pensjon 967,97 -0,03 % 0,33 % 1,74 %
PLUSS Obligasjon 1032,22 0,00 % 0,18 % 2,01 %
PLUSS Aksje 7696,86 0,20 % -2,19 % 2,43 %
PLUSS Indeks 10442,17 0,52 % -2,24 % 4,13 %
PLUSS Markedsverdi 10555,75 0,22 % -1,98 % 4,33 %
PLUSS Europa Aksje 2738,55 0,70 % -2,12 % 12,44 %
PLUSS Utland Aksje 6692,53 0,11 % -1,43 % 17,51 %
PLUSS Utland Etisk 2104,63 0,10 % -1,45 % 17,52 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no