Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 05.08.2020 Avkastning siden i går Avkastning august Avkastning i år
PLUSS Kort Likviditet 1005,99 0,00 % 0,01 % 0,82 %
PLUSS Kort Likviditet II 1012,40 0,00 % 0,01 % 1,01 %
PLUSS Likviditet 1004,16 0,00 % 0,02 % 1,02 %
PLUSS Rente 1059,17 0,00 % 0,04 % 0,94 %
PLUSS Pensjon 981,37 -0,01 % 0,03 % 2,80 %
PLUSS Obligasjon 1028,11 0,00 % 0,04 % 1,15 %
PLUSS Aksje 7345,26 0,58 % 3,49 % -11,62 %
PLUSS Indeks 10107,04 0,85 % 3,58 % -10,81 %
PLUSS Markedsverdi 10075,84 0,79 % 3,53 % -12,11 %
PLUSS Europa Aksje 2748,80 -0,54 % 1,98 % -6,82 %
PLUSS Utland Aksje 7749,64 -0,73 % 1,56 % 5,13 %
PLUSS Utland Etisk 2512,31 -0,68 % 1,63 % 7,82 %
PLUSS USA Aksje 1213,80 -1,00 % 1,30 % 14,52 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no