Forvaltere i Fondsforvaltning AS

Jon H. Aaserud er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole. I tillegg har han videreutdannelse fra American Graduate School of International Management i Phoenix, Arizona, med hovedvekt på International Securities Investments. Aaserud har over 30 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer.

 

Lars Martin Pedersen er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Pedersen har 20 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer.

 

Jan Norlie er Master of Science in Financial Economics fra Handelshøyskolen BI. Norlie har over ti års erfaring med forvaltning og analyse av norske og internasjonale verdipapirer.

 

Aleksander Gjerpen-Huser er Master of Science in Business & Economics fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans. Han har over ti års erfaring med forvaltning av rentebærende verdipapirer.

 

Lars Planke Styrmo er Master of Science in Financial Economics fra NHH med spesialisering i finans. Han har ni års erfaring med forvaltning av rentebærende verdipapirer.

 

Øyvind Svarttjernet er Master of Science in Financial Economics fra NHH med spesialisering i finans. Han er inne i sitt fjerde år som porteføljeforvalter.

 

Compliance-ansvarlig i Fondsforvaltning AS

 

Alexander Krüger Farah er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har over 20 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer hvorav 19 år som investeringscontroller i Storebrand Asset Management hvor han har vært ansvarlig for etterlevelse av regulatorisk regelverk, risikostyring, kontroll og oppgjør av aksjer, obligasjoner, valutahandler, derivater og sikkerhetsstillelse.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no