Forvaltere i Fondsforvaltning AS

Jon H. Aaserud er handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole. I tillegg har han videreutdannelse fra American Graduate School of International Management i Phoenix, Arizona, med hovedvekt på International Securities Investments. Aaserud har over 30 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer.

 

Lars Martin Pedersen er Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Pedersen har 20 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer.

 

Jan Norlie er Master of Science in Financial Economics fra Handelshøyskolen BI. Norlie har over ti års erfaring med forvaltning og analyse av norske og internasjonale verdipapirer.

 

Aleksander Gjerpen-Huser er Master of Science in Business & Economics fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans. Han har over ti års erfaring med forvaltning av rentebærende verdipapirer.

 

Lars Planke Styrmo er Master of Science in Financial Economics fra NHH med spesialisering i finans. Han har ni års erfaring med forvaltning av rentebærende verdipapirer.

 

Øyvind Svarttjernet er Master of Science in Financial Economics fra NHH med spesialisering i finans. Han er inne i sitt fjerde år som porteføljeforvalter.

 

Compliance-ansvarlig i Fondsforvaltning AS

 

Ola Kirksæther er siviløkonom fra NHH med videreutdanning i juridiske fag. Han har 15 års erfaring med norske og internasjonale verdipapirer med hovedvekt på trading av aksjer og aksjederivater. Han har også to års erfaring i en etat underlagt Kunnskapsdepartementet med tilsyn og kontroll av tilskuddsmottakere. Kirksæther er selskapets compliance- ansvarlig.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no