Andelseiermøte

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet PLUSS Pensjon

Vedtektene i verdipapirfondet PLUSS Pensjon endres etter godkjenning fra Finanstilsynet 9. desember 2021.

I henhold til verdipapirfondlovens § 4-14 6. ledd har andelseierne anledning til gebyrfri innløsning dersom innløsning meldes innen 5 dager før vedtektsendringene trer i kraft. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes § 6 alltid er gebyrfrie.

Nye vedtekter trer i kraft 3. januar 2022.

Kort redegjørelse for vedtektsendringen:

Forvaltningshonoraret reduseres fra 0,5% til 0,25% for å være i tråd med rådende
markedsforhold. Endringen vil være gunstig for andelseierne, da man blir belastet et lavere forvaltningshonorar enn tidligere.

Under følger fondets fullstendige prospekt med vedtekter gjeldende fra 3. januar 2022:

 Prospekt PLUSS Pensjon


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no