Aktiv forvaltning

Fondsforvaltning AS har konsesjon til å yte følgende aktiv forvaltningstjenester (diskresjonær forvaltning):

  • Investeringstjenester i form av aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, samt å yte rådgivning i forbindelse med finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelsloven § 1-2 andre ledd.

Selskapet vektlegger nære og stabile kundeforhold. Kundens midler ivaretas gjennom kontinuerlig markedsovervåking, -analyse og en effektiv gjennomføring. Selskapets forvaltere har erfaring og kompetanse fra forvaltning av så vel norske som internasjonale verdipapirer. Det stilles strenge etiske krav til hver enkelt medarbeider. Dette er formalisert ved at det er utarbeidet skriftlige etiske retningslinjer og strenge regler for egenhandel.
 
Investeringsstrategi, filosofi og metodikk
Kontinuerlig analyse er kjernen i forvaltningsselskapets virksomhet. Dette inkluderer analyse av makroøkonomi, politikk, demografi, sektorer (bransjer) og enkeltselskaper. Analysene foretas i nært samarbeide med selskapets internasjonale og nasjonale kontaktnett.
 
Forvaltningen har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i markedet.
 
Den aktive forvaltningen benytter både nasjonale og internasjonale indekser som måleenhet i forhold til kundenes porteføljeavkastning. Forvalterne inkluderer avkastningstall fra flere internasjonale og nasjonale indekser i rapportene, slik at den enkelte kunde selv skal kunne se hvordan deres portefølje gjør det, sammenlignet med flere indekser.

Vedrørende informasjon om forretningsvilkår for aktiv forvaltning, informasjon om kundeklassifisering, samt retningslinjer for ordreutførelse, fås på forespørsel.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no