Aksjefond

Aksjefondene forvaltet av Fondsforvaltning AS har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i markedet. Verdiorienteringen inkluderer fokus på sektorer og selskaper som vi mener representerer god verdi ved for eksempel høyere inntjeningsvekst enn snittet uten at dette reflekteres i prisingen. Vi investerer i hovedsak i store, solide og likvide selskaper. Dette har vært basisen i forvaltningsfilosofien siden starten i 1992.

Fondsforvaltning AS tilbyr tre norske og tre internasjonale aksjefond:

Aksjefondet PLUSS Markedsverdi
Aksjefondet PLUSS Indeks
Aksjefondet PLUSS Aksje
Aksjefondet PLUSS Europa Aksje
Aksjefondet PLUSS Utland Aksje
Aksjefondet PLUSS Utland Etisk
Aksjefondet PLUSS USA Aksje

(Klikk på fondet for å få opp fondets faktaark med detaljert beskrivelse av fondet.)

PLUSS Markedsverdi er et velstrukturert norsk aksjefond som deler børsen inn i 8-10 bransjer og investerer i disse innenfor fastsatte vektingsgrenser. PLUSS Indeks er et indeksfond som investerer som OBX-indeksen på Oslo børs. PLUSS Aksje er et norsk aksjefond med en fleksibel investeringsstrategi, og kan ha inntil 20% utenlandske aksjer. PLUSS Europa Aksje er et europeisk aksjefond, PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond, PLUSS Utland Etisk er et globalt aksjefond med etiske investeringskriterier og PLUSS USA Aksje er et amerikansk aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper i USA.

Aktivt forvaltede fond  
Fondene blir aktivt forvaltet i tråd med vår investeringsfilosofi (med unntak av PLUSS Indeks som er et indeksfond) slik at de til en hver tid er overvektet i bransjer og selskaper hvor vi mener at potensialet for avkastning er høyest. 

Godt diversifisert portefølje
En investering i aksjefond vil normalt redusere risikoen ved å være i aksjemarkedet betydelig i forhold til å investere i enkeltaksjer. I tillegg kan det oppnås en ytterligere risikospredning ved at man sprer beløpet på fond med forskjellig investeringsprofil. På den måten oppnås en bred eksponering i aksjemarkedet med lav selskapsspesifikk risiko.

I tillegg til å plassere i aksjefond som investerer på Oslo Børs er det naturlig i en diversifisert  portefølje å plassere en andel i aksjefond som investerer internasjonalt. Av fordelene ved å investere i utenlandske aksjemarkeder kan nevnes: 

    • Økt diversifisering og lavere risiko 
    • Mulighet for å investere i bransjer og vekstområder vi ikke har i Norge 
    • Adgang til markeder med en annen selskaps- og sektorsammensetning 
    • Adgang til mer likvide aksjemarkeder

 
Copyright © Fondsforvaltning AS  Personvernerklæring Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no