God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 31.05.17 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 589,25 % 396,94 %* Des - 96
PLUSS Indeks 775,23 % 644,47 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 386,24 % 262,71 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 178,25 % 143,09 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 469,25 % 474,93 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 78,41 % 116,47 %**** Des - 06
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI WorldHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo