God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 28.02.17 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 572,95 % 385,87 %* Des - 96
PLUSS Indeks 752,33 % 623,70 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 376,02 % 254,63 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 147,99 % 114,22 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 439,38 % 446,21 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 69,56 % 105,65 %**** Des - 06
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI World



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo