God meravkastning i våre aksjefond

De fleste av våre aksjefond har historisk gitt meravkastning utover sine referanseindekser.

Avkastning siden oppstart for de ulike fondene pr. 30.09.17 ser slik ut:

 Fond  Avkastning
siden oppstart
 Ref. indeks
siden oppstart
 Oppstarts-
tidspunkt
PLUSS Aksje 649,04 % 441,57 %* Des - 96
PLUSS Indeks 877,34 % 734,13 %** Sept - 93
PLUSS Markedsverdi 430,74 % 295,29 %* Jan - 98
PLUSS Europa Aksje 175,66 % 142,57 %*** Mai - 98
PLUSS Utland Aksje 464,49 % 473,48 %**** Juli - 95
PLUSS Utland Etisk 76,34 % 115,92 %**** Des - 06
* OSEFX


** OBX


*** MSCI Europe


**** MSCI WorldHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo