Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 17.08.2017 Avkastning siden i går Avkastning august Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1008,41 -0,01 % 0,05 % 0,99 %
PLUSS Likviditet 1006,87 -0,01 % 0,07 % 1,30 %
PLUSS Likviditet II 1015,43 -0,01 % 0,07 % 1,14 %
PLUSS Rente 1065,53 -0,01 % 0,08 % 1,65 %
PLUSS Pensjon 973,38 0,03 % 0,12 % 1,67 %
PLUSS Obligasjon 1035,15 -0,01 % 0,09 % 1,86 %
PLUSS Aksje 6976,05 -1,07 % 0,26 % 3,73 %
PLUSS Indeks 9002,33 -1,35 % -0,62 % 5,74 %
PLUSS Markedsverdi 9194,89 -1,10 % -0,18 % 4,18 %
PLUSS Europa Aksje 2669,27 -0,35 % 0,10 % 6,13 %
PLUSS Utland Aksje 5457,26 -0,85 % -0,86 % 3,32 %
PLUSS Utland Etisk 1703,19 -0,90 % -1,02 % 2,41 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo