Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 23.03.2017 Avkastning siden i går Avkastning mars Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1002,68 0,01 % 0,11 % 0,42 %
PLUSS Likviditet 999,71 0,02 % 0,16 % 0,58 %
PLUSS Likviditet II 1008,61 0,01 % 0,13 % 0,46 %
PLUSS Rente 1056,42 0,04 % 0,24 % 0,78 %
PLUSS Pensjon 963,81 0,01 % 0,21 % 0,67 %
PLUSS Obligasjon 1025,35 0,04 % 0,27 % 0,89 %
PLUSS Aksje 6786,46 0,20 % 0,85 % 0,91 %
PLUSS Indeks 8575,76 -0,10 % 0,62 % 0,73 %
PLUSS Markedsverdi 8926,30 0,06 % 0,71 % 1,14 %
PLUSS Europa Aksje 2594,35 0,82 % 4,61 % 3,15 %
PLUSS Utland Aksje 5487,38 0,43 % 1,73 % 3,89 %
PLUSS Utland Etisk 1723,90 0,42 % 1,72 % 3,65 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo