Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 25.07.2017 Avkastning siden i går Avkastning juli Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1007,66 0,00 % 0,11 % 0,92 %
PLUSS Likviditet 1005,89 0,00 % 0,14 % 1,21 %
PLUSS Likviditet II 1014,42 0,00 % 0,12 % 1,04 %
PLUSS Rente 1064,44 0,00 % 0,19 % 1,55 %
PLUSS Pensjon 972,18 -0,02 % 0,12 % 1,54 %
PLUSS Obligasjon 1033,92 0,00 % 0,21 % 1,74 %
PLUSS Aksje 6904,95 -0,08 % 1,33 % 2,67 %
PLUSS Indeks 8963,02 0,19 % 4,34 % 5,27 %
PLUSS Markedsverdi 9119,17 0,20 % 1,82 % 3,32 %
PLUSS Europa Aksje 2674,75 -0,10 % -2,70 % 6,35 %
PLUSS Utland Aksje 5541,61 -0,41 % -2,73 % 4,91 %
PLUSS Utland Etisk 1734,41 -0,43 % -2,81 % 4,29 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo