Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 27.04.2017 Avkastning siden i går Avkastning april Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1004,01 0,01 % 0,10 % 0,55 %
PLUSS Likviditet 1001,20 0,03 % 0,11 % 0,73 %
PLUSS Likviditet II 1010,15 0,01 % 0,11 % 0,62 %
PLUSS Rente 1058,26 0,06 % 0,11 % 0,96 %
PLUSS Pensjon 967,01 0,03 % 0,10 % 1,00 %
PLUSS Obligasjon 1027,25 0,06 % 0,12 % 1,08 %
PLUSS Aksje 6850,39 0,29 % 2,05 % 1,86 %
PLUSS Indeks 8600,44 0,00 % 1,12 % 1,02 %
PLUSS Markedsverdi 9012,37 0,27 % 2,28 % 2,11 %
PLUSS Europa Aksje 2724,55 -0,28 % 3,52 % 8,33 %
PLUSS Utland Aksje 5683,31 0,00 % 1,97 % 7,59 %
PLUSS Utland Etisk 1782,50 -0,04 % 1,83 % 7,18 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo