Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 22.06.2017 Avkastning siden i går Avkastning juni Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1006,26 0,01 % 0,08 % 0,78 %
PLUSS Likviditet 1004,06 0,02 % 0,10 % 1,02 %
PLUSS Likviditet II 1012,78 0,01 % 0,10 % 0,88 %
PLUSS Rente 1062,03 0,03 % 0,12 % 1,32 %
PLUSS Pensjon 971,64 0,01 % 0,10 % 1,49 %
PLUSS Obligasjon 1031,24 0,03 % 0,13 % 1,47 %
PLUSS Aksje 6833,02 -0,43 % -0,86 % 1,60 %
PLUSS Indeks 8525,74 -1,05 % -2,59 % 0,14 %
PLUSS Markedsverdi 8912,07 -0,65 % -1,57 % 0,98 %
PLUSS Europa Aksje 2792,03 -0,24 % 0,34 % 11,01 %
PLUSS Utland Aksje 5770,33 -0,46 % 1,36 % 9,24 %
PLUSS Utland Etisk 1805,79 -0,47 % 1,26 % 8,58 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo