Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 19.10.2017 Avkastning siden i går Avkastning oktober Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1010,26 0,00 % 0,03 % 1,18 %
PLUSS Likviditet 1008,30 0,01 % -0,01 % 1,45 %
PLUSS Likviditet II 1017,54 0,00 % 0,04 % 1,35 %
PLUSS Rente 1065,86 0,03 % -0,10 % 1,68 %
PLUSS Pensjon 975,57 0,05 % 0,05 % 1,90 %
PLUSS Obligasjon 1035,80 0,03 % -0,09 % 1,92 %
PLUSS Aksje 7582,45 -0,17 % 1,23 % 12,74 %
PLUSS Indeks 9853,00 -0,04 % 0,81 % 15,73 %
PLUSS Markedsverdi 9988,86 -0,02 % 1,08 % 13,18 %
PLUSS Europa Aksje 2765,12 -0,02 % 0,31 % 9,94 %
PLUSS Utland Aksje 5705,61 -0,26 % 1,07 % 8,02 %
PLUSS Utland Etisk 1783,06 -0,27 % 1,17 % 7,21 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS   Personvernerklæring Webdesign og CMS: InCreo